Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy

AKTUALNOŚCI

Poniżej znajdziecie Pańtwo nasze aktualności:

Pomódlmy się w Noc Betlejemską...
23.12.2021

Czytaj więcej

Pomódlmy się w Noc Betlejemską...
23.12.2021

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryle niemądrego.

Aby się wszystko uprościło –
było zwyczajne – proste sobie –
by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fikał koziołki nam się grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekający w swej kolejce,
a Matka Boska – cichych, ufnych –
na zawsze wzięły w swojej ręce.

ks. Jan Twardowski, Wiersz staroświecki

Szczepienia dzieci w wieku 5 - 11 lat
02.12.2021
,,Nie zapomnij dziś kolego – zrób coś życzliwego”
25.11.2021

W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej w Skorogoszczy świętowaliśmy Dzień Życzliwości i Praw Dziecka. Była to wspaniała okazja, by przypomnieć sobie ile radości i szczęścia daje obecność drugich obok nas i jak pięknie jest być DZIECKIEM.

Czytaj więcej

,,Nie zapomnij dziś kolego – zrób coś życzliwego”
25.11.2021

W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej w Skorogoszczy świętowaliśmy Dzień Życzliwości i Praw Dziecka. Była to wspaniała okazja, by przypomnieć sobie ile radości i szczęścia daje obecność drugich obok nas i jak pięknie jest być DZIECKIEM.

Już od wejścia do szkoły witały nas miłe i ciepłe sentencje umieszczone na ścianach, które sprawiały uśmiech na niejednej twarzy. Kolejnym akcentem było przygotowanie przez każdą klasę dekoracji drzwi swojej sali, która nawiązywała do obchodzonego święta. Myślą przewodnią tego zadania były słowa Janusza Korczaka: ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Zadanie to nosiło nazwę ,,Aleja Życzliwości” i każdy kto wędrował od drzwi klasy I, aż do drzwi klasy VIII mógł odczytać i poskładać wyrazy tworzące ten cytat.

W trakcie obchodów nie mogło zabraknąć miłych słów i kolorowych laurek, które każdy mógł napisać i przekazać wybranej osobie za pomocą ,,Poczty Życzliwości”.

,,Życzliwość nic nie kosztuje, a tak wiele daje”- pamiętajmy o drobnych gestach życzliwości, uśmiechu i dobrym słowie każdego dnia; to prosty i łatwy sposób na to, aby życie było piękniejsze.

Uśmiechamy się do Was!!!

Wszystkiego dobrego!!!

 

 

 

 

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w klasie 8a
22.11.2021
Rusza nabór do Młodzieżowej Rady Miejskiej
22.11.2021

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza nabór na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na lata 2021-2024.

Czytaj więcej

Rusza nabór do Młodzieżowej Rady Miejskiej
22.11.2021

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim może zostać uczeń szkoły z terenu Gminy Lewin Brzeski lub mieszkaniec Gminy Lewin Brzeski, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

 • w dniu wyborów ukończy 13 lat i nie ukończy 26 lat,
 • działa na rzecz młodzieży,
 • wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Radzie,
 • nie jest zawieszony w prawach ucznia,
 • przedstawi listę poparcia minimum 10 osób, które w dniu wyborów będą w wieku od 13 do 26 lat.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego poniżej, który dostarczyć należy w kopercie do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26 pokój nr 1A w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 roku do godziny 14:00. Na kopercie należy umieścić zapis ,,Młodzieżowa Rada Miejska w Lewinie Brzeskim – zgłoszenie kandydata’’.

 1. Zarządzenie Nr 1078/2021 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na lata 2021-2024 wraz z formularzem zgłoszeniowym dla kandydata na członka Rady Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej.doc
 2. Formularz zgłoszeniowym dla kandydata na członka Rady Miejskiej Formularz rekrutacyjny dla kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej.doc
 3. Lista poparcia dla kandydata na członka Rady Lista poparcia dla kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej.docx

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 424 66 34.

Godziny pracy biblioteki szkolnej
29.10.2021

 

Bibliotekarz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Hanna Grubiak

11.40- 12.25

13.40—14.10

9.50- 13.50

9.50- 13.50

9.50- 12.45

8.00- 11.45

Czytaj więcej

Godziny pracy biblioteki szkolnej
29.10.2021

Bibliotekarz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Hanna Grubiak

11.40- 12.25

13.40—14.10

9.50- 13.50

9.50- 13.50

9.50- 12.45

8.00- 11.45

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
21.10.2021

Gmina Lewin Brzeski informuje, iż istnieje możliwość pozyskania przez gminę grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Więcej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Czytaj więcej

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
21.10.2021

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PGR.
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Warunkiem udziału w programie jest:

1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

Informacje dodatkowe:

Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
• sprzęt komputerowy zostanie użyczony na okres 2 lat od daty przekazania sprzętu;
• opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją i nie wynikające ze zwykłego użytkowania;
• opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Lewin Brzeski.

Osoba do kontaktu:  Beata Hargot tel.504 083 594 lub 77 424 66 34
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych w Lewinie Brzeskim ,ul. Rynek 26 pokój nr 1 A  oraz poniżej.

DO POBRANIA:
1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
Harmonogram zebrań z rodzicami na rok szkolny 2021/22
12.10.2021

Data zebrania

Klasy

Godzina

1

26.10.2021 r.

1, 2, 3, 5, 8b

4, 6, 7, 8a

1700

1715

2

21.12.2021 r.

3

27.01.2022 r.

4

22.03.2022 r.

5

17.05.2022 r.

Czytaj więcej

Harmonogram zebrań z rodzicami na rok szkolny 2021/22
12.10.2021

Data zebrania

Klasy

Godzina

1

26.10.2021 r.

1, 2, 3, 5, 8b

4, 6, 7, 8a

1700

1715

2

21.12.2021 r.

3

27.01.2022 r.

4

22.03.2022 r.

5

17.05.2022 r.

Wybory Samorządu Uczniowskiego
06.10.2021

W dniu 30 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Chętni uczniowie, którzy chcieli spróbować swoich sił i stanąć do wyborów zgłaszali swoją kandydaturę u organizatora wyborów - p. Anny Nazimek.

Czytaj więcej

Wybory Samorządu Uczniowskiego
06.10.2021

Ze względu na obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 odstąpiono od regulaminowej kampanii, która zmieniła swój kształt i polegała na prezentowaniu swoich pomysłów na plakatach, które rozwieszone były w szkole- bez konieczności zbierania głosów poparcia na kartach. W dniu wyborów każdy kandydat miał okazję osobiście przedstawić swój program oraz zachęcić  kolegów i koleżanki do oddania głosu właśnie na niego. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 135 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 5 kandydatów.

Komisja wyborcza w składzie: Marta Piątek - kl. VIII b, Tomasz Serafin - kl. VIII a, Julia Berkowska- kl. VII, Hanna Solan - kl. VI, Klaudia Wodecka - kl. V oraz Milena Zuziak- kl. IV, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Oto zwycięzcy:
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Bartosz Orzeł - kl. VIII b
Zastępca: Daria Gryzowska - kl. VIII a
Sekretarz: Mateusz Grabas - kl. VII
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został p. Wojciech Działo.
GRATULUJEMY!

Konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych
06.10.2021

"Pożeracze powieści wszelkiej treści"

Zapisz się do konkursu, odwiedzaj bibliotekę publiczną w Skorogoszczy, pochłaniaj książki i wygrywaj! Każdy, kto czyta jest zwycięzcą! Nagrody gwarantowane!!!

Czytaj więcej

Konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych
06.10.2021

Ogólne zasady konkursu:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej.
 • Uczestnik zgłasza chęć udziału w konkursie i po zapisaniu się do biblioteki i uzyskaniu pisemnej zgody od rodziców, otrzymuje kartę uczestnika.
 • Konkurs polega na kolekcjonowaniu pieczątek na karcie uczestnika. Punkty te uczeń otrzymuje za każde odwiedziny w bibliotece zakończone wypożyczeniem przynajmniej jednej książki.
 • Po uzbieraniu kompletu punktów na jednej z czterech ścieżek, uczestnik otrzymuje nagrodę gwarantowaną przypisaną do ukończonej ścieżki: kubek, maskotkę, worek sportowy Adidas lub plecak Nike.
 • Po ukończeniu jednej ścieżki uczestnik może kontynuować zabawę wybierając kolejną lub tę samą ścieżkę.

Każdy czytający jest zwycięzcą!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

*) Szczegółowy Regulamin dostępny jest w Bibliotece Publicznej  lub na stronie

https://sites.google.com/view/biblioteka-lewinbrzeski/strona-g%C5%82%C3%B3wna

Muzeum w podróży
30.09.2021

Uczniowie klas IV -VIII wzięli udział w projekcie "Muzeum w podróży - mobilny projekt edukacyjny". Inicjatywa ma na celu popularyzację sztuki polskiej oraz lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród dzieci i młodzieży. Nasza szkoła jest jednym z 10 partnerów projektu. Gościliśmy w szkole pracowników Muzeum Śląska Opolskiego. Zajęcia miały charakter teoretyczno-warsztatowy, podczas których uczniowie  wykonywali prace manualne.

Klasa IV –   Historia Opola w fotografiach
Klasa V  – Malarstwo XIX i XX wiek
Klasa VI i VII - Strój opolski z przełomu wieków
Klasa VIIIa i VIIIb  –  Powstania Śląskie 
Patronat honorowy projektu:

 • Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła
 • Opolski Kurator Oświaty, Michał Siek

Czytaj więcej

Muzeum w podróży
30.09.2021

Instrukcja logowania do e-Dziennika
Zebrania informacyjne z rodzicami

Harmonogram zebrań informacyjnych z rodzicami:

Klasy 1, 2, 3 i 5, 8a i 8b - wtorek 7.09. 2021 r. godz. 17:00

Klasy 4, 6 i 7 - worek 7.09. 2021 r. godz. 17:30

Czytaj więcej

Zebrania informacyjne z rodzicami

Harmonogram zebrań informacyjnych z rodzicami:

Klasy 1, 2, 3 i 5, 8a i 8b - wtorek 7.09. 2021 r. godz. 17:00

Klasy 4, 6 i 7 - worek 7.09. 2021 r. godz. 17:30

Organizacja roku szkolnego 2021/22

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2021 r.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

W trosce o naszych uczniów i pracowników, a także Państwa, na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ opracowałam   procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Z poważaniem

Renata Pawlus

Informacje ogólne o organizacji roku szkolnego 2021/22

Procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy od 1 września 2021 r.

Czytaj więcej

Organizacja roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
27.08.2021
 • 8.00 Msza Święta ( uczniowie pod opieką rodziców)
 • 9.00 - Klasa I uroczyste rozpoczęcie roku na sali gimnastycznej z rodzicami.
 • 9.00 – klasa II i III spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych
 • 9.00- klasy IV-VIII spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych (nowy budynek szkoły)
 • Klasa IV- sala nr 2
 • Klasa V- sala nr 4
 • Klasa VI- sala nr 1
 • Klasa VII- sala nr 14
 • Klasa VIII a- sala nr 19
 • Klasa VIII b- sala nr 9

Odjazd autobusu szkolnego o godzinie 11.00

Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
27.08.2021

 • 8.00 Msza Święta ( uczniowie pod opieką rodziców)
 • 9.00 - Klasa I uroczyste rozpoczęcie roku na sali gimnastycznej z rodzicami.
 • 9.00 – klasa II i III spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych
 • 9.00- klasy IV-VIII spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych (nowy budynek szkoły)
 • Klasa IV- sala nr 2
 • Klasa V- sala nr 4
 • Klasa VI- sala nr 1
 • Klasa VII- sala nr 14
 • Klasa VIII a- sala nr 19
 • Klasa VIII b- sala nr 9

Odjazd autobusu szkolnego o godzinie 11.00

Rozkład jazdy autobusów
19.08.2021

Od 1 września 2021r.

ODJAZDY

 1. 6.40 Wronów
 2. 6.55 Golczowice | 7.00 Piaski | 7.12 Mikolin I | 7.15 Mikolin II
 3. 7.30 Błażejowice | 7.35. Borkowice | 7.40 Niwa  

POWRÓT
odjazd spod szkoły

 1. 13.40 Mikolin, Piaski, Golczowice
 2. 13.40 Wronów
 3. 14.00 Borkowice, Błażejowice, Niwa
 4. 15:25 Wronów
 5. 15.25 Mikolin, Piaski,  Golczowice
 6. 15.40 Borkowice, Błażejowice, Niwa,

Czytaj więcej

Rozkład jazdy autobusów
19.08.2021

Od 1 września 2021r.

ODJAZDY

 1. 6.40 Wronów
 2. 6.55 Golczowice 
  7.00 Piaski 
  7.12 Mikolin I 
  7.15 Mikolin II
 3. 7.30 Błażejowice
  7.35. Borkowice
  7.40 Niwa  

POWRÓT
odjazd spod szkoły

 1. 13.40 Mikolin, Piaski, Golczowice
 2. 13.40 Wronów
 3. 14.00 Borkowice, Błażejowice, Niwa
 4. 15:25 Wronów
 5. 15.25 Mikolin, Piaski,  Golczowice
 6. 15.40 Borkowice, Błażejowice, Niwa,
Szkolny zestaw podręczników dla klas I - VIII na rok szkolny 2021/2022
06.08.2021
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I - VIII NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe(z wyjątkiem religii)  bezpłatne dla uczniów wszystkich klas.

Podręczniki do religii zostaną zamówione bezpośrednio w wydawnictwie przez nauczyciela na początku września.

Czytaj więcej

Szkolny zestaw podręczników dla klas I - VIII na rok szkolny 2021/2022
06.08.2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I - VIII NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe(z wyjątkiem religii)  bezpłatne dla uczniów wszystkich klas.

Podręczniki do religii zostaną zamówione bezpośrednio w wydawnictwie przez nauczyciela na początku września.

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przyszłorocznej klasy pierwszej.
26.06.2021
Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów przyszłorocznej klasy pierwszej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w budynku przy ulicy Zamkowej 6  w sali nr 6.

Czytaj więcej

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przyszłorocznej klasy pierwszej.
26.06.2021

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów przyszłorocznej klasy pierwszej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w budynku przy ulicy Zamkowej 6  w sali nr 6.
Zakończenie roku szkolnego
26.06.2021

Szanowni Państwo.

Z uwagi na obowiązujące wytyczne sanitarne, zakończenie roku odbędzie się bez uroczystego apelu.

Poszczególne klasy spotykają się z wychowawcami o godzinie 8.00 w swoich salach lekcyjnych (bez obecności rodziców).

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego
26.06.2021

Szanowni Państwo.

Z uwagi na obowiązujące wytyczne sanitarne, zakończenie roku odbędzie się bez uroczystego apelu.

Poszczególne klasy spotykają się z wychowawcami o godzinie 8.00 w swoich salach lekcyjnych (bez obecności rodziców).

Wyjątkiem są zaproszeni rodzice uczniów kończących szkołę oraz klasę trzecią.

Rodziców przebywający na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, ochrona ust i nosa oraz zachowanie dystansu.

Zakończenie klasy 8 odbędzie się na sali gimnastycznej o godzinie 9.00.

Autobus o godzinie 11.00

Msza święta kończąca rok szkolny odbędzie się o godzinie 16.00.

Z poważaniem Renata Pawlus

Konferencja dla rodziców
21.06.2021

Konferencja online DLA RODZICÓW na temat programu szczepień nastolatków - 22.06.2021 r. o godz. 17.00

Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

Link do szkolenia

Czytaj więcej

Konferencja dla rodziców
21.06.2021

Konferencja online DLA RODZICÓW na temat programu szczepień nastolatków - 22.06.2021 r. o godz. 17.00

Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

Link do szkolenia

Półkolonie w świetlicy terapeutycznej w Lewinie Brzeskim 2021
10.06.2021

ZAPISY DZIECI: w dniu 14 czerwca 2021r., 
tylko telefonicznie tel. 77 4128972
od godz. 10.00 do 17.00, do wyczerpania miejsc.

Szczegóły na stronie ŚT

Czytaj więcej

Półkolonie w świetlicy terapeutycznej w Lewinie Brzeskim 2021
10.06.2021

ZAPISY DZIECI: w dniu 14 czerwca 2021r., 
tylko telefonicznie tel. 77 4128972
od godz. 10.00 do 17.00, do wyczerpania miejsc.

Szczegóły na stronie ŚT

Opolskie dla podstawówek
31.05.2021

Czytaj więcej

Opolskie dla podstawówek
31.05.2021

Zasady funkcjonowania szkoły od 31 maja 2021 r.
28.05.2021

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością informujemy, że od dnia 31 maja wszyscy uczniowie będą się uczyli w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Czytaj więcej

Zasady funkcjonowania szkoły od 31 maja 2021 r.
28.05.2021

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością informujemy, że od dnia 31 maja wszyscy uczniowie będą się uczyli w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zasady funkcjonowania szkoły.

1. Zaleca się załatwianie spraw ze szkołą poprzez kontakt telefoniczny (sekretariat czynny od godziny 7.00-15.00 nr telefonu 77 4121753) lub z wykorzystaniem komunikacji na odległość (e-dziennik, emaile: psp@skorogoszcz.pl).

2. Do szkoły może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. objawy infekcji górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka), rodzice zostaną poproszeni o odebranie dziecka ze szkoły oraz niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. Do czasu odbioru przez rodzica/opiekuna, dziecko będzie przebywało pod opieką pracownika, w specjalnie wyznaczonej sali.

4. Wyznacza się osobne wejścia do szkoły dla poszczególnych klas:

 • Klasa 1 - wejście główne do szkoły
 • Klasa 2 - wejście główne do starej szkoły
 • Klasa 3 - wejście od strony sali gimnastycznej
 • Klasa 4,5,6 - drugie wejście do nowej szkoły
 • Klasa 7a,7b,8 - wejście główne do nowej szkoły

5. Wejście na zajęcia wychowania fizycznego dla klas IV-VIII- od strony sali gimnastycznej;

6. Uczniowie poszczególnych klas mają przydzielone sale lekcyjne, w których odbywają się wszystkie zajęcia ( poza w-f oraz informatyką)

 • Klasa 4 - sala nr 4
 • Klasa 5 - sala nr 1
 • Klasa 6 - sala nr 2
 • Klasa 7a - sala nr 19
 • Klasa 7b - sala nr 9
 • Klasa 8 - sala nr 14

7. Świetlica dla klas IV-VIII przed rozpoczęciem zajęć oraz po zakończonych lekcjach do odjazdu autobusu - sala nr 10 w nowym budynku.

8. Świetlica klasy 1 i 3 pozostaje bez zmian.

9. Opiekunowie odprowadzający dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: a) ograniczenia wchodzenia i pobytu w szkole do niezbędnego minimum, b) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, c) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, d) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, e) stosowanie środków ochronny: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Części wspólne dla rodziców poszczególnych klas:

 • klasa I - hol przy wejściu głównym do szkoły,
 • klasa II - korytarz na parterze w budynku "starej szkoły",
 • klasa III - korytarz przy sali gimnastycznej.

10. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej ( autobusie szkolnym) - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

11. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.50 (nie dotyczy uczniów dojeżdżających oraz korzystających z świetlicy szkolnej).

12. Uczniowie zobowiązani są do umycia rąk ciepłą wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety i powrocie zajęć na świeżym powietrzu. Mają również zapewnioną możliwość zdezynfekowania rąk.

13. Sale lekcyjne wietrzone są przed rozpoczęciem zajęć oraz nie rzadziej niż co godzinę w czasie trwania lekcji.

14. Uczniowie mają przydzielone stałe miejsca w sali i nie przemieszczają się do innych uczniów.

15. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny się znajdować na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory powinny być każdorazowo zdezynfekowane przed przyjściem do szkoły.

16. W kontakcie z nauczycielem na zajęciach obowiązuje zasada 1,5 m odstępu.

17. W czasie zajęć i na przerwach uczniowie starają się zachować dystans 1,5 m.

18. Przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych strefach na korytarzach lub na podwórku szkolnym.

19. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio od nauczyciela (po wcześniejszym umówieniu się) lub przez kontakt mailowy lub edziennik.

20. W szkole obowiązują wdrożone Procedury bezpieczeństwa.