Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy w roku szkolnym 2021/2022

  1. Sylwia Piątek - przewodnicząca
  2. Magdalena Słobodzian - zastępca
  3. Monika Twardy - sekretarz
  4. Aleksandra Kokoszka - skarbnik

Konto Rady Rodziców PSP w Skorogoszczy:
29 8870 0005 2003 0198 5324 0001