Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy

NASZE AKTUALNOŚCI

test zdjecues
19.08.2021

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020/21

DYREKTORA   PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SKOROGOSZCZY

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

        Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych
i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)

Czytaj więcej

test zdjecues
19.08.2021

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020/21

DYREKTORA   PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SKOROGOSZCZY z dnia 27 sierpnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19        

Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)

Psycholog 1
18.08.2021
tresc 

Czytaj więcej

Psycholog 1
18.08.2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Autor: Administrator Data: 22.06.2021 (wtorek) Szanowni Państwo.

Z uwagi na obowiązujące wytyczne sanitarne, zakończenie roku odbędzie się bez uroczystego apelu. Poszczególne klasy spotykają się z wychowawcami o godzinie 8.00 w swoich salach lekcyjnych (bez obecności rodziców). Wyjątkiem są zaproszeni rodzice uczniów kończących szkołę oraz klasę trzecią. Rodziców przebywający na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, ochrona ust i nosa oraz zachowanie dystansu.

Zakończenie klasy 8 odbędzie się na sali gimnastycznej o godzinie 9.00. Autobus o godzinie 11.00 Msza święta kończąca rok szkolny odbędzie się o godzinie 16.00. Z poważaniem Renata Pawlus