Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/24

Dni ustawowo wolne od pracy poza przerwami świątecznymi:

 • 1 listopada 2023 r. - Wszystkich Świętych
 • 1 stycznia 2023 r. – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2023 r. – Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2023 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 30 maja 2024 r. - Boże Ciało

 Dodatkowe dni wolne:

 • 21 marca 2024 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 14 maja 2024 r.
 • 15 maja 2024 r.
 • 16 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.