Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy

Kawalerowie Orderu Wdzięczności

Laureaci Orderu Wdzięczności w roku szkolnym 2016/2017

13. Pan Artur Kotara

14. Pan Andrzej Ostrowski

 

Laureaci Orderu Wdzięczności w roku szkolnym 2015/2016

9. Pan Władysław Górka

10. Pani Katarzyna Łubowska

11. Pan Grzegorz Łubowski

12. Pan Dariusz Zięba

 

Laureaci Orderu Wdzięczności w roku szkolnym 2013/2014

1. Pan Lesław Tomczak

2. Ks. Piotr Bekierz

3. Pan Edward Marciniak

4. Pan Andrzej Deja

5. Pani Roswita Ciupan

6. Pani Joanna Golonka

7. Pani Krystyna Szmondrowska

8. Pani Iwona Gębica