Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy

Skład Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy w roku szkolnym 2022/2023

  1. Ewelina Gabryś - przewodnicząca
  2. Ewelina Polanowska - zastępca
  3. Bogusława Solan - sekretarz
  4. Aleksandra Kokoszka - skarbnik

W roku szkolnym 2022/23 dobrowolna wpłata na cele działalności Rady Rodziców wynosi 50 zł. Wpłat można dokonywać u wychowawcy klasy lub na konto z podaniem w tytule wpłaty klasy oraz imienia i nazwiska dziecka.

Konto Rady Rodziców PSP w Skorogoszczy:
29 8870 0005 2003 0198 5324 0001